Den formfyllda stammen gör mig ivrig. Glad att finna funktion till böjar och krokar. I mitt snickeri skapas berättelser, från stigar där jag känner mig trygg.
The tree full of form excites me. Pleased to find function, curves and hooks. In my workshop stories are being told, from paths where I'm at home.
Moere-lïedtjen hammoe mannem skreejrehte. Aavodem ihke gaaveh jïh kråaptjh aavkine gaavnedh. Mov kluhtierdims-gåetesne manne vaajesh skaepedem, baalkaj luvhtie gusnie jearsoeslaakan damtam.
Jag följer renens spår. På stigar där jag känner mig trygg. I skydd av kråkbärsriset har fjällbjörken lockats till liv. Efter varje vinter en vinnare.
I follow in the tracks of the reindeer. On paths where I feel at home. Under the protection of crowberry bush the mountain birch tree has been awoken. At the end winter a survivor.
Dåeredem båatsoegïejem, baalkajmietie gusnie jearsoeslaakan damtam. Kreeke-hïngsen maadtegi bealene lea skierrien jieliemasse. Vätnere dle fïerhten daelviej mietie
Trädets stam ger mig idéer Jag knackar försiktigt. Ser om den är villig att bli förädlad – att byta skepnad
The tree trunk inspire. I tap carefully. Feeling if it's willing to cooperate – to shift its shape.
Moeren-lïedtje mannem åssjalommesh vadta. Mojhteles-laakan tsåalhkelem.
Gïehtjedem jis säjhta gïetedamme sjidtedh – måatoem målsodh
Trädets stam ger mig idéer Jag knackar försiktigt. Ser om den är villig att bli förädlad – att byta skepnad
The tree trunk inspire. I tap carefully. Feeling if it's willing to cooperate – to shift its shape.
Moeren-lïedtje mannem åssjalommesh vadta. Mojhteles-laakan tsåalhkelem.
Gïehtjedem jis säjhta gïetedamme sjidtedh – måatoem målsodh
Trädets stam ger mig idéer Jag knackar försiktigt. Ser om den är villig att bli förädlad – att byta skepnad
The tree trunk inspire. I tap carefully. Feeling if it's willing to cooperate – to shift its shape.
Moeren-lïedtje mannem åssjalommesh vadta. Mojhteles-laakan tsåalhkelem.
Gïehtjedem jis säjhta gïetedamme sjidtedh – måatoem målsodh
Trädets stam ger mig idéer Jag knackar försiktigt. Ser om den är villig att bli förädlad – att byta skepnad
The tree trunk inspire. I tap carefully. Feeling if it's willing to cooperate – to shift its shape.
Moeren-lïedtje mannem åssjalommesh vadta. Mojhteles-laakan tsåalhkelem.
Gïehtjedem jis säjhta gïetedamme sjidtedh – måatoem målsodh
Trädets stam ger mig idéer Jag knackar försiktigt. Ser om den är villig att bli förädlad – att byta skepnad
The tree trunk inspire. I tap carefully. Feeling if it's willing to cooperate – to shift its shape.
Moeren-lïedtje mannem åssjalommesh vadta. Mojhteles-laakan tsåalhkelem.
Gïehtjedem jis säjhta gïetedamme sjidtedh – måatoem målsodh
Trädets stam ger mig idéer Jag knackar försiktigt. Ser om den är villig att bli förädlad – att byta skepnad
The tree trunk inspire. I tap carefully. Feeling if it's willing to cooperate – to shift its shape.
Moeren-lïedtje mannem åssjalommesh vadta. Mojhteles-laakan tsåalhkelem.
Gïehtjedem jis säjhta gïetedamme sjidtedh – måatoem målsodh

Glädjefyllda snickerier

Jag har landat. Efter år av nyfikenhet på mina förfäders samiska konsthantverk och berättelser, tidiga egna skaparförsök, en gedigen möbel-snickeriutbildning och eget möbelhantverksföretag kan jag nu knyta ihop alla mina erfarenheter.

Med stolthet och stor glädje erbjuder jag här fin-snickerier, bruksföremål, specialdesignade solitärer och utsmyckningar under varumärket Geerje – som betyder just glädje.

Glädjefyllda snickerier

Jag har landat. Efter år av nyfikenhet på mina förfäders samiska konsthantverk och berättelser, tidiga egna skaparförsök, en gedigen möbelsnickeriutbildning och eget möbelhantverksföretag kan jag nu knyta ihop alla mina erfarenheter.

Med stolthet och stor glädje erbjuder jag här finsnickerier, bruksföremål, specialdesignade solitärer och utsmyckningar under varumärket Geerje. Geerje kommer från sydsamiska ordet geerjedh som betyder att glädjas.

Genom hantverket når jag min egen historia, men även din. Rötterna är lika kraftiga som fjällbjörkens. Produkterna görs för hand, helt unika eller i korta serier. De blir egna individer med eget uttryck – kanske också med ord, symboler eller utsmyckning som betyder mycket för just dig? Berör de dina sinnen har jag lyckats.

Smycka ditt hem eller smycka för många att se. För egen skull eller för leendet hos en vän.

Buorre boahtem!

Birgittografi

1956 – Födelsen

Född i en samisk och konstnärlig släkt där varje led sedan 1600-talet har innehållit minst en kyrkosnidare eller erkänd konstnär.

1996 – Starten

Grundkurs möbelsnickare, Träakademien Kramfors.

1997 – Fortsättningen

Fortsättningskurs Gustaviansk möbelsnickare, Träakademien Kramfors.

1998 – Lärling

Lärling i två år hos två legendariska möbelsnickare, bröderna Ivar och Enar.

2000 – Verkstaden

Skaffar egen verkstad.

2002 – Företaget

Bildar eget företag, Ricklunds möbelhantverk.

2012 – Sápmi affärsutveckling

Deltar i Sapmi Business Bootcamp samt Bedriftsutveckling i det gränslösa Sápmi.Med personlig handledning av Nils Gaup. Nu utvecklas mitt koncept med samisk design.

2014 – Italien

Kurs vid Florence Academy of Art

2015 – Geerje

Jag får Arbetsstipendium från Samerådet.

Skapar varumärket Geerje med utgångspunkt i samiskt hantverk.

2016 – Nominerad "Årest normbrytare" Örnsköldsviks Företagarna/Klöverdam

2017 – Staakebaalka, ställer ut i Tråante/Trondheim 100-årsjubileum för första samiska Landsmötet i Norge

ArvidsjaursKyrkodagar - Staakebaalka föredrag

2018 – Konstnärlig utformning och tillverkning av Härnösands Stifts Biskopskräkla.

Staare/Östersund 100-årsjubileum för första samiska Landsmötet i Sverige.

Staakebaalka föredrag i Storkyrkan.

Invigning av samisk utsmyckning i Mariakapellet i Härnösands Domkyrka.

Tilldelats Svenska Kyrkans Kulturpris.

Stjärnföretagare Örnsköldsvik.

2019 – Utvecklingen fortsätter

Intresserad att veta vad? Följ mej på mitt instagramkonto samt Facebook sida Ricklunds Möbelhantverk.

Kontakt

E-POST

birgitta@geerje.se

TELEFON

+46 70-687 00 69

RICKLUNDS MÖBELHANTVERK
VÄSTERHUS 122,
S-894 91 SJÄLEVAD

Visa på karta

Då du beställer en solitär, som ett bord eller ett skåp, vill jag gärna veta vem som är betraktare och vad möbeln ska användas till. Det hjälper mig att bygga in en historia i produktens uttrycksformer och symbolik. Varje solitär får sin berättelse nedtecknad som en gåva till mottagaren.

Jag ser fram emot att få höra dina önskemål, klicka här för att skicka ett meddelande!

Fyll i formuläret så kontaktar jag dig så snabbt jag kan.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(